งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0602201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
432 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาคาร John Paul II Sport Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา่ แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources