ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-07-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542
ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล
โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources