ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา Y2K สำหรับกิจการเอกชนขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก (AU Y2K Center for SMEs)

Published date
2542-07-09
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา Y2K
สำหรับกิจการเอกชน ขนาดกลางและขนาดเล็ก
(AU Y2K Center for SMEs) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2542
ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources