ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-6910
au.identifier.other 2103200902
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:50Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:50Z
dc.description คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก ร่วมพิธี
dc.format.extent 48 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9788
dc.subject.other ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เชิดพงษ์ สีบุญเรือง -- กิจกรรม
dc.title ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.title.alternative พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 32
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216910-1.JPG
Size:
188.44 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216910-2.JPG
Size:
173.17 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216910-3.JPG
Size:
162.06 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216910-4.JPG
Size:
167.32 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216910-5.JPG
Size:
157.19 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture