สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2535

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1508199219
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 2535 จัดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2535 ณ ห้องประชุมอาคาร เดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดา ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน และดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทำงานอย่างไรจึงจะมีสุข" คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources