งาน Freshy Day & Night 2005 : Freshy Aloha Party มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0807200529
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
388 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Freshy Day & Night 2005 : Freshy Aloha Party เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ณ บริเวณ King's Lawn หน้าอาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และนักศึกษา ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources