ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2209200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา และร่วมปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 โดยมี ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนประมวลผล ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources