ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะปรัชญาและศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2705200613
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Joint Orientation 2006 Faculty of Education, Graduate School of Psychology, Graduate Schoo of Philosophy of Religion, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources