บรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 4 BE BELLA

au.identifier.bibno 0022-1309
au.identifier.other 2706201302
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:53Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:53Z
dc.description สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 4 BE BELLA เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง MSE 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณมนัญญา ลิ่มเสถียร นักร้องนักแสดง (วงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่) เป็นวิทยากรบรรยาย
dc.format.extent 86 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8923
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other มนัญญา ลิ่มเสถียร -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 4 BE BELLA en_US
dc.title.alternative Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 4 BE BELLA
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 34
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221309-1.JPG
Size:
194.1 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221309-2.JPG
Size:
141.19 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221309-3.JPG
Size:
171.11 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221309-4.JPG
Size:
171.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221309-5.JPG
Size:
197.15 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture