เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานบัญชี การเงิน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1703200426
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารการเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานบัญชี การเงิน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 โดยมี อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources