อบรมเรื่อง การร่างสัญญาภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-04-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเรื่อง การร่างสัญญาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2545 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources