ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-2318
au.identifier.other 1305200617
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2006/Activity_Int_2006/212318/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:32:53Z
dc.date.available 2015-07-03T05:32:53Z
dc.description สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2549 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี รศ.ดร. ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ร่วมพิธี
dc.format.extent 41 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11373
dc.subject.other ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักทะเบียนและประมวลผล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ -- กิจกรรม
dc.title ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files