นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิชาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพไหว้พระ 9 วัด

au.identifier.bibno 0021-2437
au.identifier.other 1710200629
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2006/Activity_Ext_2006/212437/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:16Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:16Z
dc.description ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาวิชาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพไหว้พระ 9 วัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
dc.format.extent 172 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10653
dc.subject.other ไหว้พระ 9 วัด -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิชาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพไหว้พระ 9 วัด en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files