บรรยายพิเศษเรื่อง Sharing of Experience on Collaborative Supply Chain

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0302200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Sharing of Experience on Collaborative Supply Chain เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้อง D31 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. R. D. Daniel, Mr.Pokasarp and Mr. Danai Galassi from Central Retail เป็นวิทยากร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources