พิธีถ่ายภาพหมู่บัณฑิตรุ่นที่ 41 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1101201400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
762 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีถ่ายภาพหมู่บัณฑิตรุ่นที่ 41 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ ลานหลังอาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบัณฑิตรุ่นที่ 41 ร่วมถ่ายภาพหมู่
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources