โครงการออกแบบเลขศิลป์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ร้าน INTIMA

au.identifier.bibno 0015-2516
au.identifier.callno Student's Report GA4601 ม156ค 2540
dc.contributor.author มนนธี ชำนาญสวน
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:23:40Z
dc.date.available 2015-06-26T10:23:40Z
dc.date.issued 2540
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/6012
dc.language.iso tha
dc.publisher Assumption University
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other บรรจุภัณฑ์ -- กล่อง
dc.subject.other INTIMA -- การประชาสัมพันธ์
dc.title โครงการออกแบบเลขศิลป์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ร้าน INTIMA en_US
dc.type Text
mods.genre Student Report
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Undergraduate
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts
Files