บรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2406201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
69 ภาพ
Other title(s)
Marketing Breakthrough Forum II : The Moral and ethical issues in Business
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดย คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ President of Marketing Association of Thailand and General Manager of Cerebos (Thailand) Ltd. และการบรรยายพิเศษโดย พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ในหัวข้อ Successful Marketing with Moral ณ ห้อง MSM 0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources