ผู้บริหาร China Scholarship Council ประเทศสาธารณรัฐจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-09-19
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหาร China Scholarship Council ประเทศสาธารณรัฐจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 ณ ห้องวีไอพี อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมี Dr. Richard G. Johnson ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources