สัมมนาเรื่อง Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand Roundtable : Social Communication in Religious Traditions of Asia

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0109200613
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ Konrad Adenauer Foundation จัดสัมมนาเรื่อง Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand Roundtable : Social Communication in Religious Traditions of Asia ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2549 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผศ.ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา คณาจารย์ และนักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources