มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

au.identifier.bibno 0019-8129
au.identifier.callno IS LA8000 จ419ม 2553
dc.contributor.advisor ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร
dc.contributor.author จิตติ วิจิตรบรรจง
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:36:55Z
dc.date.available 2015-06-26T10:36:55Z
dc.date.issued 2553
dc.description สารนิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 82 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8736
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other หลักทรัพย์ -- การจัดอันดับ
dc.subject.other สถาบันการเงิน -- การจัดอันดับ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.title มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ en_US
dc.title.alternative Legal measures to supervise credit rating agency
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Independent Study
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Fulltext-198129.pdf
Size:
2.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Abstract-198129.pdf
Size:
150.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract