บรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0707201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
31 ภาพ
Other title(s)
Marketing Breakthrough Forum II : the moral and ethical issues in business
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง Moral and Ethics in Working โดย พระอาจารย์ธัมมทีโป และคุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ เมื่อวันที 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources