อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1612200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงานหลักสูตรปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 โดยมี ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.แพ็ตติเซีย อรรถจริยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources