โครงการออกแบบหนังสือสำหรับ LEGO ชุด Star Wars Episode 1

au.identifier.bibno 0022-5177
au.identifier.callno GA4601 ม159ค 2541
dc.contributor.author มนสิทธิ์ บุญญฐิติพันธ์
dc.date.accessioned 2017-02-08T01:47:42Z
dc.date.available 2017-02-08T01:47:42Z
dc.date.issued 2541
dc.description รายงานนักศึกษา (ศศ.บ. (นิเทศศิลป์))--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2541. en_US
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม. en_US
dc.format.extent 160 น. : ภาพประกอบ ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/19286
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject การออกแบบนิเทศศิลป์ en_US
dc.subject.other หนังสือ -- การออกแบบ en_US
dc.subject.other การออกแบบหนังสือ en_US
dc.title โครงการออกแบบหนังสือสำหรับ LEGO ชุด Star Wars Episode 1 en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Student Report en_US
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning) en_US
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts en_US
thesis.degree.discipline นิเทศศิลป์ en_US
thesis.degree.grantor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
thesis.degree.level Bachelor en_US
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts en_US
Files