อำนาจนายทะเบียนประกันภัย : ศึกษากรณีการควบคุมการดำเนินการของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

au.identifier.bibno 0021-7293
au.identifier.callno ว.พ. 346.086 ช821อ 2550
dc.contributor.advisor พรชัย สุนทรพันธุ์
dc.contributor.author โชติ ภักดีอักษร
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:10:14Z
dc.date.available 2015-06-26T05:10:14Z
dc.date.issued 2550
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 139 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/1091
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other ประกันวินาศภัย -- ไทย
dc.subject.other ประกันวินาศภัย -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other กฎหมายประกันภัย -- ไทย
dc.title อำนาจนายทะเบียนประกันภัย : ศึกษากรณีการควบคุมการดำเนินการของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน en_US
dc.title.alternative Authorities of the insurance commissioner : case study on the operational controls of the insurance business which is in the condition or operates its business which shall cause damage to the insured or public
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-217293.pdf
Size:
5.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-217293.pdf
Size:
172.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections