การแสดงคอนเสิร์ตการขับร้องประสานเสียง "Thailand Chroal Festival 2013"

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0109201310
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
227 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ชมรมขับร้องประสานเสียง คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ในการร่วมแสดงคอนเสิร์ตการขับร้องประสานเสียง "Thailand Choral Festival 2013" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources