ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Ljubljana ประเทศสโลเวเนีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-01-08
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักอธิการบดี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr. Irena Vida, Head, Faculty of Economics, University of Ljubljana จากประเทศสโลเวเนีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources