โครงการปล่อยปู ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2212201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
495 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปล่อยปู ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันท่ 22 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources