โครงการปล่อยปู ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

au.identifier.bibno 0022-0699
au.identifier.other 2212201229
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
dc.contributor.other บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:28Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:28Z
dc.description ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปล่อยปู ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันท่ 22 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ
dc.format.extent 495 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10755
dc.subject.other โครงการปล่อยปู ปลูกป่า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมปลูกป่า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title โครงการปล่อยปู ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 17
Thumbnail Image
Name:
Activity-220699-1.JPG
Size:
204.99 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220699-2.JPG
Size:
173.64 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220699-3.JPG
Size:
235.88 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220699-4.JPG
Size:
182.91 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220699-5.JPG
Size:
178.07 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture