พิธีมอบรางวัลการแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1406201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
97 ภาพ
Other title(s)
พิธีมอบรางวัล TEC 2009
พิธีมอบรางวัล Thailand e-Commerce Challenge 2009
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources