ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-2322
au.identifier.other 2005200639
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:42Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:42Z
dc.description คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. เชิดพงษ์ ศรีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และอาจารย์ใหม่ร่วมพิธี
dc.format.extent 20 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9739
dc.subject.other ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other เชิดพงษ์ สีบุญเรือง -- กิจกรรม
dc.title ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.title.alternative First Orientation Master of Science in Supply Chain Management (Batch 3), ABAC School of Management, Assumption University
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 17
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212322-1.JPG
Size:
428.5 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212322-2.JPG
Size:
376.51 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212322-3.JPG
Size:
332.9 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212322-4.JPG
Size:
401.89 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212322-5.JPG
Size:
321.38 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture