สัมมนาและฝึกอบรมในโครงการของ MSM Research Training

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1709201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
131 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาและฝึกอบรมในโครงการของ MSM Research Training on "Classroom Research Conducting and Utilizing of the Results" และ LMS Training for Teaching and Classroom Development ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2555 ณ ห้อง Salle d' Expo อาคารอัสสัมขัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources