กอล์ฟกระซิบ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "รวมน้ำใจชาว ABAC 2013" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟซัมมิท วินด์มิลด์ กอล์ฟ คลับ ถนนบางนา-ตราด กม.10 จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อนำรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนคงเงินต้น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมูลนิธิธรรมดี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันเดียวกัน ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันประเภททีมทั่วไปทีมละ 20,000 บาท (5 คน) สนใจสมัครร่่วมแข่งขันหรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่สมาคมฯ โทร. 0-2719-1574-5