บรรยายพิเศษเรื่อง Growing the seed of an enterprise

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0703201412
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
112 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Growing the seed of an enterprise เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Conchita L. Manabet, Founder, CLM & Co เป็นวิทยากร โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources