ผู้บริหารและคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Vanung University ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2211200423
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Prof. Lin Yi Chai และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Vanung University ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 โดยมี อาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources