กองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0108200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
กองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ณ ห้อง King อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณต่อพงษ์ ชีวประวัติดำรงค์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources