บรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 5 Cafe'de nails

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0407201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
69 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 5 Cafe'de nails เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง MSE 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณชลิตา เฟื่องอารมณ์ พิธีกร-นักแสดงและเจ้าของธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources