งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2545

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412200200
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
110 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2545
AU Awards for Excellence มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2545
คริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2545
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2545 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ณ วิทยาเขตหัวหมาก มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ มีพิธีมอบรางวัล AU Awards for Excellence โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน และพิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น การออกร้านซุ้มเกมส์ของนักศึกษา การแสดงของนักศึกษาและศิลปิน ณ King's Lawn หน้าอาคารเฉลิมรัชมงคล และพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location