บรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสทางการค้าการลงทุนในอาเซียน

au.identifier.bibno 0021-7465
au.identifier.other 1812200902
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:42Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:42Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสทางการค้าการลงทุนในอาเซียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร Albert Laurence School of Communication Arts วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย Professor of the Order of Saint Gabriel เป็นประธาน
dc.format.extent 23 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9737
dc.relation.isreferencedby การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject โอกาสทางการค้าการลงทุนในอาเซียน
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม
dc.subject.other บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร -- กิจกรรม
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสทางการค้าการลงทุนในอาเซียน en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 19
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217465-1.JPG
Size:
208.65 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217465-2.JPG
Size:
202.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217465-3.JPG
Size:
167.45 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217465-4.JPG
Size:
220.99 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217465-5.JPG
Size:
132.04 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture