งานคืนสู่เหย้า

Published date
2546-02-15
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Home Coming Day 2003 - Real Estate (ABAC)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ จัดงานคืนสู่เหย้า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources