สัมมนาทางวิชาการเรื่อง School beyond the 21st century –Is technology the answer?

Published date
2545-09-14
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง School beyond the 21st century –Is technology the answer? เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2545 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมีภราดาประทีป โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources