บรรยายพิเศษเรื่อง Brand Builder...กลยุทธ์การปั้นแบรนด์ สร้างทอล์คออฟเดอะทาวน์

Published date
Resource type
Publisher
Strategy + Marketing Magazine
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1612201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
121 ภาพ
Other title(s)
Brand Builder...กลยุทธ์การปั้นแบรนด์ สร้างทอล์คออฟเดอะทาวน์
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Brand Builder...กลยุทธ์การปั้นแบรนด์ สร้างทอล์คออฟเดอะทาวน์ โดย คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู๊ด จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources