บรรยายพิเศษเรื่อง Brand Builder...กลยุทธ์การปั้นแบรนด์ สร้างทอล์คออฟเดอะทาวน์

au.identifier.bibno 0021-8174
au.identifier.other 1612201002
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:08Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:08Z
dc.description สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Brand Builder...กลยุทธ์การปั้นแบรนด์ สร้างทอล์คออฟเดอะทาวน์ โดย คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู๊ด จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
dc.format.extent 121 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9922
dc.publisher Strategy + Marketing Magazine
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Brand Builder...กลยุทธ์การปั้นแบรนด์ สร้างทอล์คออฟเดอะทาวน์ en_US
dc.title.alternative Brand Builder...กลยุทธ์การปั้นแบรนด์ สร้างทอล์คออฟเดอะทาวน์
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-218174.jpg
Size:
168.22 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Cover image