อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1809200501
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาคมอินเทอร์เน็ต จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2548 ณ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources