อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0304200626
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารการเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา ศึกษาดูงานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานจัดซื้อ งานพัสดุ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2549 โดยมี อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources