อบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 8

au.identifier.bibno 0021-2331
au.identifier.other 0306200602
au.link.externalLink [View Pictures](https://drive.google.com/drive/folders/1nllu_0ql3cJlOCCjo_5J_888Sitzd3jb)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:04Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:04Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 3,10 และ 17 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรม
dc.format.extent 32 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9891
dc.subject.other การอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การอบรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Executive Program in Supply Chain Management
dc.subject.other อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม
dc.title อบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 8 en_US
dc.title.alternative Executive Program in Supply Chain Management (Intake 8)
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9891-1.JPG
Size:
253.31 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9891-2.JPG
Size:
203.41 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9891-3.JPG
Size:
202.97 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9891-4.JPG
Size:
114.94 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9891-5.JPG
Size:
244.38 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture