งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ในโอกาสได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1612200900
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
167 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ในโอกาสได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง Grand Salon อาคาร St.Raphael's Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources