คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดและคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9779
au.identifier.other 0103200425
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:29:31Z
dc.date.available 2015-07-03T05:29:31Z
dc.description คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดและคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 15 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10357
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ผู้บริหารสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม
dc.title คณะกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดและคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files