แขกเยี่ยมชมจากคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8991
au.identifier.other 1207200723
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:48Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:48Z
dc.description แขกเยี่ยมชมจากคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 โดยมีภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 28 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10825
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมจากคุนหมิง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม
dc.subject.other Chatelier, Glen Vivian -- กิจกรรม
dc.title แขกเยี่ยมชมจากคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files