โครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (Not On Tobacco)

Published date
2545-02-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (Not On Tobacco) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 ณ บริเวณลานดร.ชุบ พลาซ่า หน้าอาคารมาร์ติน เดอ ตูร์ส โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources