แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Published date
2556
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
B.R. 495.9180076 ว264บ 2556
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
54 น. ; 29 ซม.
Other title(s)
Communication in Thai
GE 1403 Communication in Thai
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บรรณานุกรมท้ายเล่ม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections